Digitale inloopsessie voor de Ondernemende Managementondersteuners (MO-er)

Managementondersteuners zijn een speciale doelgroep Webex-gebruikers, omdat ze vergaderingen namens anderen moeten inplannen, vaak zonder zelf deelnemer te zijn. Daarbij worden ze gehinderd door allerlei beperkingen, zoals het feit dat je maximaal 2 gelijktijdige meetings in kan plannen – de derde gaat helemaal fout…. Kortom: een “gewone” handleiding is vaak niet voldoende. Bovendien wordt vaak in een team gewerkt en moet iedereen de planning van een ander kunnen overnemen en zo nodig veranderen.