MDTO nader uitgelegd

Iedere gemeente moet afspraken maken over metadata om op een eenduidige manier de toegankelijkheid ervan te garanderen. Daarvoor werd in het najaar van 2021  Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MTDO)  opgeleverd, een breed toepasbaar model. MDTO is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens, om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO geldt op dit moment alleen nog als norm voor decentrale overheden. Vincent Hoolt en Wout van der Reijden (beide adviseur  recordkeeping  bij het Nationaal Archief) vertellen wat MDTO is en hoe het tot stand kwam. Ook geven ze tips over hoe je hier zelf mee aan de slag kan gaan.