‘Als je maar op één van de vijf pijlers zou focussen, ga je daar de wereld niet mee redden’

Created
Mar 29, 2023 8:48 PM
Tags
Publish date
March 29, 2023
image

Organisaties uit het hele land doen mee aan de Maand van de digitale fitheid. Ze organiseren workshops, webinars, inspiratietalks, challenges, infolunches, wandelingen, quizzen en schrijven blogs en artikelen over één of meer van de 5 pijlers van digitale fitheid. Een blik achter de schermen.   Teun Pieter de Snoo is als docent-onderzoeker verbonden aan de Politieacademie, waar hij studenten lesgeeft in het ontwikkelen van een onderzoekende houding.   ‘Aandacht besteden aan digitale fitheid gebeurt bij ons eigenlijk vanzelf als er concrete aanleidingen zijn. In de breedte zoeken collega’s in de organisatie elkaar al op om dingen te verkennen. Vooral bij technologische ontwikkelingen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af wat er zou gebeuren als studenten opdrachten door ChatGPT laten schrijven. Wat vinden we daar als organisatie van? Of er slingert een USB-stick rond, dan willen we politiemedewerkers er bewust van maken dat dat niet handig is.   De vijf pijlers van digitale fitheid staan bij ons goed op de strategische agenda. Maar de uitdaging is natuurlijk wel om het niet bij een stuk papier te laten, en er werkelijk iets mee te doen. Dat er vijf pijlers zijn helpt om overzicht te krijgen. “We hebben nu iets met pijler 2 gedaan, die gaat over digitale hygiëne, hoe besteden we aandacht aan de andere pijlers?” Als je maar op één van de vijf pijlers zou focussen, ga je daar de wereld niet mee redden. Het juridische aspect van digitaal fit zijn, de veiligheid, is bij de Politieacademie wel goed in beeld. Nu is het tijd voor de andere pijlers.   Onze studenten zijn van alle leeftijden. De Politieacademie is wat dat betreft een origineel instituut waar je opleidingen kunt volgen op mbo-niveau maar ook masteropleidingen op wo-niveau. En dan zijn er nog opleidingen voor werknemers van de politie. Het is heel divers. Het politievak is net zo divers, en bij alle taken is altijd wel digitale fitheid nodig.’